#
#

22 Toruński Festiwal Książki

Kryminalna gra miejska

Kryminalna gra miejska dla całych rodzin

Wszystkim detektywom dziękujemy i życzymy miłej lektury!


 1. Czas i miejsce: 3.12.2016 w godzinach 10:00-15:00, Stare Miasto w Toruniu.
 2. W grze udział mogą wziąć zarówno grupy (max. 5 osób), jak i pojedyncze osoby. Dla każdego uczestnika przewidziana jest nagroda. W grze może wziąć udział max. 60 osób.

Zgłosić można się na dwa sposoby:

a) Wysłać maila pod adres – dreszczyk2016@wp.pl – podając w treści dane uczestników (imię i nazwisko) oraz numer telefonu.

W tytule należy wpisać: Gra miejska „Poczuj dreszczyk”.

b) Pojawić się 3 grudnia w Dworze Artusa (ul. Rynek Staromiejski 6) pomiędzy godziną 10:00 a 14:00 przy stanowisku startowym gry.

Uczestnicy sami decydują, o której chcą wystartować, ale całą trasę gry muszą przejść w ciągu jednej godziny.

3. Rekrutacja rozpocznie się dnia 24.10.2016 a zakończy 28.11.2016 lub po wyczerpaniu limitu miejsc.

Idea:
Gra miejska jest zabawą o detektywistycznym charakterze. Uczestnicy gry wcielają się w niezależnego detektywa, wolnego strzelca poszukującego złodzieja. Na trasie gry zapoznają się z poszlakami i metodą dedukcji, starają się rozwiązać zagadkę, która pozwoli im poznać tożsamość sprawcy.

Historię rozpoczyna zagadka, gdy poczytne wydawnictwo, zostało okradzione z nowo opracowanej formuły konstruowania powieści. Formuła opracowywana od lat 70-tych przez naukowców i artystów miała dać początek nowej epoce czytelnictwa. Jeszcze w tym roku miała mieć premierę pierwsza na świecie zmysłowa książka. Wyjątkowość rewolucyjnej formuły polegała na tym, że czytelnik odbierał historię wszystkimi zmysłami, książka wciągała go. Wielowymiarowość doświadczenia podczas lektury powodowała, że czytelnik niemal czuł się częścią fabuły.

Na trasie gry odwiedzają pięć miejsc zadaniowych. W grze „Poczuj dreszczyk” uczestnicy jako wyspecjalizowani detektywi poznają poszlaki wszystkimi zmysłami, a rozwiązanie tej sprawy może stać się przełomowym wydarzeniem dla czytelników książek.


GRA MIEJSKA

Gra miejska „Poczuj dreszczyk”

W RAMACH TORUŃSKIEGO FESTIWALU KSIĄŻKI

REGULAMIN


POSTANOWIENIA OGÓLNE.

 • Gra miejska „Poczuj dreszczyk”, zwana dalej „Grą Miejską” na licencji Fundacji YouHaveIt, organizowana jest przez Firmę „Maszyna do pisania” z siedzibą w Toruniu zwaną dalej Organizatorem.
 • Wykonawcą Gry Miejskiej jest Fundacja YouHaveIt.


CZAS TRWANIA GRY MIEJSKIEJ.

 • Gra Miejska zostanie przeprowadzona w dniu 3 grudnia 2016 r. w godzinach od 10:00 do 15:00, na terenie Starego Miasta w Toruń.
 • Rejestracja zakwalifikowanych do gry uczestników odbędzie się w Dworze Artusa w Toruniu(ul. Rynek Staromiejski 6) pomiędzy godziną 10:00 a 14:00(start).

CEL GRY MIEJSKIEJ.

 • Celem Gry Miejskiej jest podjęcie przez uczestników wyzwania, polegającego na rozwiązaniu zagadki detektywistycznej i nagrodzenie graczy.


WARUNKI UCZESTNICTWA.

 • Gra Miejska to gra dla uczestników powyżej 15 roku życia.
 • W grze może uczestniczyć od jednej osoby po grupy składające się z pięciu uczestników w ramach jednej indywidualnej fabuły. Łącznie przewidziane zostało 60 miejsc.
 • Warunkiem uczestnictwa w grze jest:
 • Udział w grze miejskie jest bezpłatny.

a) wysłanie zgłoszenia mailem pod adres – dreszczyk2016@wp.pl – podając w treści dane uczestników (imię i nazwisko) oraz numer telefonu

w tytule należy wpisać: Gra miejska „Poczuj dreszczyk”.

b) pojawić się 3 grudnia w Dworze Artusa (ul. Rynek Staromiejski 6) pomiędzy godziną 10:00 a 14:00 przy stanowisku startowym gry


oraz zapoznanie się z niniejszym Regulaminem.

Liczba uczestników gry jest ograniczona, a zakwalifikowane grupy zostaną o nim poinformowane telefoniczne i mailowo lub na starcie gry. W momencie wyczerpania miejsc, o zakwalifikowaniu decyduje kolejność wysłanych zgłoszeń.

PRZEBIEG GRY MIEJSKIEJ.

 • Zadaniem uczestników będzie przejście trasy gry, na której znajduje się pięć miejsc zadaniowych.
 • Uczestnicy gry wcielają się w niezależnego detektywa, wolnego strzelca poszukującego złodzieja. Na trasie gry zapoznają się z poszlakami i metodą dedukcji, starają się rozwiązać zagadkę, która pozwoli im poznać tożsamość sprawcy.
 • W ramach gry uczestnicy zaopatrzeni w pakiet startowy i mapę (materiały zapewnia Organizator), realizując zadania w danych miejscach posługując się wszystkimi zmysłami
 • Wygrywają ci uczestnicy, którzy wykonają zadania na trasie i rozwiążą zagadkę detektywistyczną.
 • Gra toczy się w normalnym ruchu miejskim i prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Regulamin znajduje w siedzibie Organizatorów i na stronie internetowej: www.torunskifestiwalksiazki.pl/
 • W kwestiach dotyczących Gry Miejskiej, nieprzewidzianych niniejszym Regulaminem a także w zakresie interpretacji niniejszego Regulaminu głos rozstrzygający należy do Organizatorów.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas Gry miejskiej.
 • Każdy uczestnik bierze udział w zawodach na własną odpowiedzialność i ryzyko.
 • Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione podczas trwania Gry miejskiej.
 • Przystąpienie do Gry miejskiej jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.
 • Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wprowadzenia zmian w Regulaminie z ważnych przyczyn.

Dorota Schreiber – koordynator działania

tel. 531 441 099http://www.torunskifestiwalksiazki.pl/stare-miasto...