#
#

tytuł: Morderca na plebanii czyli klasyczna powieść kryminalna o wdowie, zakonnicy i psie (z kulinarnym podtekstem)

autorka: Karolina Morawiecka

gatunek: cosy crime/kryminał

premiera: 24 kwietnia 2019

liczba stron: 320

ISBN: 978-83-66229-13-6

Morderca na plebanii czyli klasyczna powieść kryminalna o wdowie, zakonnicy i psie (z kulinarnym podtekstem)

Karolina Morawiecka (autorka) zaprasza do rozwikłania zagadki kryminalnej wspólnie z Karoliną Morawiecką (bohaterką)! ​W Wielmoży umiera starsza parafianka. Zwyczajna kolej rzeczy? A może... zabójstwo idealne? I co ma z tym wspólnego zbrodnia sprzed lat? Do akcji wkracza znana ze „Śledztwa od kuchni” wdowa po aptekarzu ze Skały, Karolina Morawiecka. To miejscowa panna Marple, której pomagają zakonnica, pies oraz znajomość literatury i sztuki kulinarnej. Cztery sprawy. Pięć ciał. Dwie detektywki. Jeden morderca…I oczywiście zaskakujący finał!

INFORMACJE O KSIĄŻCE, AUTORCE

DO POCZYTANIA

RECENZJA


Zapraszamy do udziału w konkursie!

Co trzeba zrobić, aby wygrać książkę

Prosimy o wypełnienie zadania konkursowego zawartego w poście na FB dnia 21.05.2019 r

Miło nam będzie, jeśli polubicie konkursowy post i prosimy o udostępnianie.

Spośród komentujących wyłonimy 7 osób, których komentarze uznane zostaną za najciekawsze.

Fundatorem nagród jest wydawnictwo LIRA

Konkurs startuje 21.05. 2019, na Wasze odpowiedzi czekamy do czwartku 23.05. 2019, do godz. 23;59. Zwycięzców podamy w piątek 24.05. 2019 r.

Działamy zgodnie z RODO!

To nowe przepisy o ochronie danych osobowych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Magdalena Kostrzewska Maszyna do Pisania z siedzibą w Toruniu (87-100), przy ul. Zbożowej 15/47

Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych z realizacją prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), marketing bezpośredni produktów własnych. Dane mogą być udostępniane partnerom handlowym oraz operatorom pocztowym w celu realizacji dostawy przesyłki, partnerom świadczącym usługi techniczne (rozwijanie i utrzymywanie systemów informatycznych oraz serwisów internetowych) lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji wysyłki nagród

Fakt niepodania ww. danych skutkuje brakiem możliwości nawiązania współpracy.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych ds. ochrony danych osobowych. W celu realizacji przysługujących Pani/ Panu uprawnień prosimy o informację na adres: redakcja@zbrodniawbibliotece.pl

Regulamin konkursu

§1 Postanowienia ogólne


1.Organizatorem konkursów na fanpage’u Zbrodnia w Bibliotece https://www.facebook.com/Zbrodnia.w.Bibliotecejest "Maszyna do Pisania " z siedzibą w Toruniu, ul. Zbożowej 15/47 (dalej: „Organizator”).Konkursy prowadzone są na podstawie niniejszego regulaminu (dalej: „Regulamin”). Regulamin określa zasady udziału w konkursie i zawiera warunki uczestnictwa, które Uczestnik akceptuje w chwili przystąpienia do konkursu.


2. Niespełnienie warunków konkursu określonych w postanowieniach niniejszego Regulaminu lub odmowa ich spełnienia uniemożliwia udział w konkursie, a tym samym zgłaszanie ewentualnych roszczeń do odbioru nagrody i jakichkolwiek innych roszczeń związanych z konkursem i jego przeprowadzeniem w stosunku do Organizatora.


3. Organizator oświadcza, że konkursy nie są w żaden sposób sponsorowane, popierane, zarządzane ani w jakikolwiek inny sposób powiązane z podmiotami zarządzającymi lub będącymi właścicielami serwisu społecznościowego Facebook.com, za pośrednictwem którego można wziąć udział w konkursach.


4. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za prawidłowy przebieg konkursów. Wszelkie roszczenia związane z konkursami należy kierować wyłącznie do Organizatora konkursów.


5. Organizator oświadcza, że konkurs nie jest grą losową, loterią fantowa, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną forma gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 201. poz.1540).


6. Osoba, która przystąpiła do konkursu zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu, staje się jego uczestnikiem (zwanym dalej „Uczestnikiem”).


7. Uczestnik zobowiązany jest przestrzegać regulaminu Facebooka, znajdującego się pod adresem https://www.facebook.com/legal/terms.


8. Administratorem danych osobowych Uczestników konkursu jest jego Organizator. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu oraz postanowień jego Regulaminu, a także do późniejszego wykorzystania w celach podatkowych oraz marketingowych Zbrodni w Bibliotece, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002., Nr 101, poz. 926).

9. Zwycięzca w konkursie proszony jest o przesłanie swojego adresu pocztowego wraz z numerem telefonu na adres redakcja@zbrodniawbibliotece.pl wraz ze zgodą na przekazanie tych danych wydawnictwu, które wysyła książkę pod wskazany adres w ciągu 30 dni. Zwycięzca wraz z wyrażeniem zgody proszony jest o podanie nazwy wydawnictwa, któremu tej zgody udziela.

10. Adres i dane do wysyłki należy podać w ciągu 3 dni od daty ogłoszenia informacji o wygranej. Po upływie 3 dni nagroda zostaje przekazana na rzecz innego konkursu

11. Organizator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do uzyskania nagrody oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji.

12. Uczestnik powierza Organizatorowi przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu wywiązania się przez organizatora z zadań dotyczących konkursu na okres świadczenia usługi z niego wynikającej, zgodnie z art. 31 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

13. Organizator zobowiązuje się do przetwarzania danych zgodnie z przepisami oraz do zachowania wymaganej staranności w zabezpieczeniu powierzonych mu danych osobowych zgodnie z przepisami regulacji unijnych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych oraz przepisów wykonawczych.

14. Organizator zobowiązuje się do spełnienia wymagań zapisów regulacji unijnych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady tzw. Ogólnego Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO)

15. Udział w konkursach jest nieodpłatny.

16. Konkursy prowadzone są na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.