#
#

Konkurs na najlepszy kryminał retro w ramach „Festiwalu Kryminału Retro - Kryminalny Magiel”

16.06. – 20.07.2020 r. – nadsyłanie prac

21.07. – 16.10.2020 r. – ocena prac

17.10.2020 r. – podanie wyników Konkursu.

"KRYMINALNY MAGIEL" - konkurs na najlepszy kryminał retro

W konkursie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba, będąca obywatelem Polski, która zaakceptuje warunki regulaminu konkursowego, dostępnego na stronie www.biblioteka.gostyn.pl.

Książka musi być napisana w języku polskim i wydana po raz pierwszy w roku 2019 przez wydawcę mającego siedzibę na terenie Polski, opatrzona numerem ISBN, a także zawierać się w obszarze tematycznym kryminału retro, kryminału historycznego.

Konkurs zostanie przeprowadzony w terminie:

16.06. – 20.07.2020 r. – nadsyłanie prac

21.07. – 16.10.2020 r. – ocena prac

17.10.2020 r. – podanie wyników Konkursu.

Laureat otrzyma nagrodę finansową w wysokości 5000 zł.

Za I,II i III miejsce przewidziane są dyplom oraz statuetka.

Dodatkowo zostanie przyznane wyróżnienie Komendanta Szkoły Policji w Pile w postaci okolicznościowego dyplomu i statuetki za utwór o wyjątkowych walorach promujących służbę policyjną - jej historię, zasady i wartości.

Prace należy wysyłać na adres Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Gostyniu.


Dowiedz się więcej o festiwalu