#

Zgłoś powieść do nagrody za Kryminalny Debiut Roku 2022

Ruszyła druga edycja Gwiazdozbioru Kryminalnego Kujawy i Pomorze. Do 31 stycznia można zgłaszać propozycje do Nagrody Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2022. Autorkę lub autora najlepszego kryminału minionego roku poznamy już w kwietniu. Zbrodnia w Bibliotece objęła wydarzenie patronatem.

Autor wyróżnionej powieści otrzyma 25 tys. złotych i pamiątkową statuetkę. Fundatorem nagrody jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Laureat zostanie również uhonorowany nagrodą specjalną w wysokości 4 tys. złotych ufundowaną przez Książnicę Kopernikańską w Toruniu.

Zapraszamy do zgłaszania utworów literackich, które są debiutami powieściowymi. Na zgłoszenia czekamy do 31 stycznia 2023 r.


Zgodnie z regulaminem wydawca może zgłosić nie więcej niż 2 (słownie: dwie) powieści. Ponadto zgłaszający do konkursu (wydawca) zobowiązany jest przysłać 5 (słownie: pięć) egzemplarzy zgłaszanej powieści.


Zgłaszane powieści należy przesłać lub dostarczyć na adres: Wojewódzka Biblioteka Publiczna – Książnica Kopernikańska, ul. Juliusza Słowackiego 8, 87-100 Toruń. Koniecznie z dopiskiem Zgłoszenie do Nagrody za Kryminalny Debiut Roku 2022.


Tytuły nominowanych powieści poznamy najpóźniej do 31 marca 2022 r. Spośród nich jury wybierze powieść, która zostanie uhonorowana Nagrodą Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego za Kryminalny Debiut Roku 2022.


Wręczenie nagrody odbędzie się 22 kwietnia 2022 r. w Toruniu.

Więcej informacji w Regulaminie Nagrody: https://bit.ly/3Xg1Huc


Organizatorami konkursu są: Książnica Kopernikańska w Toruniu we współpracy z Fundacją Kult Kultury. Partner: Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego.